Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu to jeden z najprężniej działających szpitali pediatrycznych w kraju.

 


Szpital dba nie tylko o jakość i kompleksowość realizowanych usług, ale także o wygodę pacjentów i osób odwiedzających. W pierwszym etapie naszym zadaniem było przygotowanie projektu identyfikacji wizualnej Centrum wraz z systemem informacji w budynkach i otaczającym je terenie. Zakres prac obejmował lifting logo, projekt dokumentów firmowych, projekt i realizację tablic informacyjnych. W kolejnym etapie, zadaniem było stworzenie strony internetowej, będącej wielopoziomową platformą komunikacji szpitala z pacjentami, ze środowiskiem medycznym i współpracującymi instytucjami, prezentującej wszystkie aspekty działalności szpitala. 

Przeprowadzając lifting logotypu, zachowaliśmy jego główne elementy – znak słońca oraz nazwę Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – ale nadaliśmy im formę podporządkowaną znaczeniom, jakie niosą. Eliptyczna forma nawiązująca do aureoli odnosi się do patronatu Jana Pawła II, rozciągającego się nad Instytucją. Promienie, oprócz tego, że podkreślają blask słońca/aureoli, przez swój koncentryczny układ symbolizują ideę Centrum. Zastosowany przez nas bardziej wyrazisty krój liter podkreśla wiarygodność
i stabilność szpitala. Kolorystyka została ograniczona do dwóch barw: pogodnej, jasnej zieleni, niosącej pozytywne emocje
i chłodnej, eleganckiej szarości, podkreślającej profesjonalny charakter placówki medycznej.
Dzięki temu osiągnęliśmy formę bardziej funkcjonalną; w warstwie graficznej – harmonijną, zwartą i przejrzystą, w warstwie semantycznej – precyzyjną i czystą. Materiały firmowe – wizytówki, papiery, koperty, CD
– w prostym, funkcjonalnym układzie wykorzystują elementy logotypu.

Projektowanie systemu informacji wizualnej rozpoczęliśmy od inwentaryzacji struktury funkcjonalnej szpitala – oddziałów, poradni, pracowni i administracji oraz infrastruktury – budynków, korytarzy, wind, toalet, itp. Opracowaliśmy kod kolorystyczny, oparty o gamę pogodnych, pastelowych barw w celu podkreślenia przyjaznego charakteru miejsca. Stworzyliśmy system oznaczeń, piktogramów – porządkujący infrastrukturę szpitala. Zastosowaliśmy typografię użytą w logotypie z uwagi na jej charakter i funkcjonalność. Zaproponowaliśmy ekonomiczny system nośników z anodowanych profili aluminiowych i lekkich paneli z PCV. Zaprojektowaliśmy tablice informacyjne i kierunkowe na zewnątrz budynku oraz główną tablicę informacyjną, plany pięter, tablice kierunkowe oraz oznaczenia drzwi wewnątrz budynku.

Głównym założeniem projektu strony internetowej była funkcjonalność.
Mając do uporządkowania bardzo dużą ilość informacji i materiałów, przeznaczonych dla bardzo szerokiej grupy odbiorców i użytkowników, opracowaliśmy przejrzysty, łatwy w nawigacji system. Zaplanowaliśmy główne menu oraz zastosowaliśmy funkcjonalne strefy i kod kolorystyczny, pozwalające łatwo poruszać się pomiędzy treściami wszystkich zakładek i podstron. Strona została dostosowana dla osób niedowidzących.
Realizując cały projekt, stworzyliśmy dla Centrum Pediatrii spójną, komunikatywną i przyjazną przestrzeń informacji.

www.centrum-pediatrii.com.pl