Prudential PRZEZORNOŚĆ

Prudential, jako firma ubezpieczeniowa, wydaje czasopismo PRZEZORNOŚĆ, skierowane do swoich klientów, a dystrybuowane przez agentów ubezpieczeniowych. Jest to wydawnictwo bardzo eleganckie i zachecające do wypracowania dobrych nawyków dbania o domowe finanse.


Jako agencja reklamowa zaprojektowaliśmy makietę graficzną tego czasopisma. Zajmujemy się również składem kolejnych numerów, redakcją części tekstów oraz doborem zdjęć i ilustracji. Na potrzeby tej publikacji powstają w naszym studiu dedykowane infografiki utrzymane w stylistyce marki Prudential.