Album pamiątkowy: Kraków. Kolebka geniuszu

Dwa lata po Światowych Dniach Młodzieży powstał album upamietniający tamte wydarzenia.


Jako twórcy kampanii promującej wtedy Kraków, zostaliśmy zaproszeni do zaprojektowania tego wydawnictwa. Album składa się z opowieści mieście i o sławnych ludziach z nim związanych ( tych samych, którzy byli bohaterami kampanii Kraków. Cradle of genius) Dopełnieniem treści jest relacja fotograficzna ze Światowych Dni Młodzieży 2016.